1. Home

Heb je een passie voor “geschiedenis”?
Wellicht is de minor geschiedenis dan iets voor jou!

Met deze minor kun je je kennis van de geschiedenis weer eens grondig opfrissen en uitbouwen. Enthousiaste docenten nemen je bij de hand tijdens een tocht door verschillende tijdvakken uit de westerse geschiedenis. Gedurende de minor krijg je globaal de hele geschiedenis voorgeschoteld vanaf de oudheid tot en met het heden. Om niet alleen de feiten juist op een rijtje te krijgen, maar om ook de historische context beter te begrijpen, worden de algemene kennisvakken omlijst met beeld en geluid door bijdrages vanuit de vakken kunstgeschiedenis en muziekgeschiedenis. Daarnaast gaan we regelmatig op excursie naar een museum om de feiten beeld te geven. Tot slot wordt bij het vak historiografie en historisch onderzoek de basis gelegd om intellectueel weerbaarder te worden en te leren onderbouwen waarom bepaalde zaken in de geschiedschrijving zijn zoals ze zijn, of juist niet zijn.

De minor wordt gegeven aan de pabo van Saxion in Deventer. Alle HBO studenten zijn welkom, ook van andere hogescholen en niet pabo opleidingen. Saxion Deventer is goed per OV en auto bereikbaar.

Kwartiel 1-2 studiejaar 2017-2018
Aantal inschrijvingen:
20 binnen Saxion: vol
12 Kiesiopmaat: vol

Kwartiel 3-4 studiejaar 2017-2018
Aantal inschrijvingen: inschrijving is op 9 oktober 2017 gestart voor Saxion studenten en we hebben daar ruimte tot de intekengroep -20- in Bison vol zit.
Kiesopmaat vol

Deze minor biedt pabo studenten een duidelijke verdieping, maar staat daarnaast ook nadrukkelijk open voor studenten die andersoortige HBO studies volgen, zowel binnen Saxion als daarbuiten. Wanneer ‘geschiedenis’ een passie of liefhebberij voor je is moet je vooral inschrijven voor deze minor.
Instapeis voor niet pabo studenten: geschiedenis vormde een onderdeel van je vakkenpakket op het voortgezet onderwijs. Indien dit niet het geval was eerst een mailwisseling of intakegesprek.
Ga de minor alleen volgen wanneer je van geschiedenis en lezen houdt. Je moet ca. 200-300 bladzijden per week lezen. Kies niet voor de minor wanneer je denkt dat het mooi in je weekschema past omdat je ‘maar’ 2 dagen les hebt. Er zit namelijk veel leeswerk omheen. Daarnaast moet je tijdens de lessen veel luisteren.

We hebben inmiddels gemerkt dat studenten van veel verschillende hogescholen kiezen voor deze minor. We werken daardoor met een mooi gemêleerd gezelschap.